Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON GIAO TIẾN

Địa chỉ: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Tuyết – Chức vụ: Hiệu Trưởng